Løvfall (Norwegian), periodic leaf foul by trees and shrubs that are not evergreen. Shedding leaves helps trees to conserve water and energy.

Anders Pfeffer Gjengedal f. 1976; Den første kontakten med trearbeid var på verkstedet til bestefar som var møbelsnekker. Der var det lov å prøve seg med forskjellige verktøy inkludert dreiebenken. Egen utdanningen tok en helt annen vei selv om trearbeidet var lokkende. Det ble etter hvert Operaens ballettskole, Statens balletthøgskole, Ballett akademiet i Ungarn, Alvin Ailey i N.Y. og som aspirant hos Charte Blanche i Bergen. Etter mange år med dans og dessverre en del skader ble det nødvendig med et karriereskifte. Det førte videre til flotte år hos Den Norske Turistforening med turveiledning, utvikling av DNTs varesalg og mange store naturopplevelser. Når jeg fylte førti år avsluttet jeg kapittelet hos DNT og har tatt opp igjen den mer kreative bakgrunnen. Hjemme i eget verksted har jeg siden jeg var i slutten av 30 årene kunnet jobbe videre med formsansen som også var en viktig del av årene med dans.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s